Beleid, regeling(en) en schade

Sinds 2015 is de wolf weer ons land gezien. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van wolven. Lees meer informatie.

Beleid en regeling(en)

Hoe de provincies in Nederland omgaan met de aanwezigheid van de wolf is omgeschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan. In Nederland lopen vooral schapen, en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen een risico bij aanwezigheid van een wolf. Om schapenhouders in onze provincie hun dieren te kunnen laten beschermen tegen de wolf, hebben Gedeputeerde Staten de regeling ‘voorkomen van schade door wolven' opgezet.  Schapenhouders kunnen met een bijdrage van de provincie bijvoorbeeld wolfwerende rasters aanleggen. De noodrasters die de provincie uitleent, zijn momenteel allemaal in gebruik. Daarom schaft de provincie binnenkort extra rasters aan. De provincie gaat samen met de gebiedscommissie wolf de komende tijd verder werken aan een aanpak voor preventie in de bescherming van schapen tegen aanvallen van wolven. Meer informatie over de regeling 'voorkomen van schade door wolven' vindt u op deze website.

Schade

Heeft u als houder van landbouwhuisdieren, zoals schapen, schade ondervonden van de wolf?
Op de website van Bij12 vindt u informatie over het melden van schade.

Meer informatie

Meer informatie over de wolf in Drenthe vind u hier.