Burgemeester Jager reikte Koninklijke onderscheidingen uit

Vrijdag 26 april reikte burgemeester Rikus Jager namens de Koning aan vier inwoners van de gemeente Westerveld een koninklijke onderscheiding uit. De heer Van der Heijden uit Vledder ontving de versierselen behorend bij de onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in de Borgstee in Vledder. Drie inwoners ontvingen de versierselen behorend bij de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau in De Tippe in Vledder: mevrouw Van der Gouwe-Metz uit Ruinen, mevrouw Schipper uit Dwingeloo en de heer Zandstra uit Havelterberg.

Hans van der Heijden (Vledder)

De heer Hans van der Heijden droeg 19 jaar lang bij aan wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek naar duurzame en biologische bollenteelt. Met het oprichten van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost-Nederland bevorderde hij de dialoog tussen lelietelers en andere belanghebbenden. Daarnaast was meneer in verschillende functies nauw betrokken bij de planontwikkeling bouw en beheer van de Borgstee, een woonzorggebouw voor levensloopbestendig wonen in Vledder.

Rineke van der Gouwe-Metz (Ruinen)

Mevrouw Rineke van der Gouwe-Metz is al ruim 40 jaar actief als vrijwilligster bij verschillende verenigingen. Haar inzet voor de scouting loopt als rode draad door haar leven. Eerst in Alphen aan de Rijn en bij de Regio Midden Holland, maar sinds 2015 is ze actief vrijwilligster bij Pinksterkamp Dwingeloo. Daarnaast zet ze zich actief in voor Popkoor 2000 Ruinen en de muziekvereniging Crescendo. Ze heeft in haar vrijwilligerswerk veelvuldig de tijdrovende rol van secretaris opgepakt. 

Marchje Schipper (Dwingeloo)

Mevrouw Marchje Schipper is al ruim 50 jaar vrijwilligster bij de EHBO en ontving daar vorig jaar reeds het bronzen draaginsigne Tilanus voor, ook uit handen van burgemeester Jager. Zij collecteerde jaren voor het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Hersenstichting en is al jaren trouw vrijwilligster voor de Nederlandse Brandwonden Stichting alsmede mantelzorger en vrijwilligster bij o.a. de Dwingelse kerken en de Storkschool.

Auke Zandstra (Havelterberg)

De heer Auke Zandstra was maar liefst 63 jaar actief als organist in verschillende kerken, zoals de Protestantse Wijkvereniging Onnaveld en de Vrije Zendingsgemeente Steenwijk. Hij begeleidde door de decennia heen vele muziek- en zanggroepen, zorgde voor de roosters voor de muzikale begeleiding van kerkdiensten, begeleidde als organist vele diensten en voorzag vele belangrijke levensmomenten van muziek tijdens uitvaarten en trouwerijen. Ook zette meneer zich jarenlang voor beide kerken in als bestuurslid.

 

 Groepsfoto
Op de bovenste foto: dhr Van der Heijden; op de onderste foto, van links naar rechts: mevr Van der Gouwe-Metz, burgemeester Jager, mevr Schipper en dhr Zandstra.