College geeft opdracht voor programma verblijfsrecreatie

Veel vakantiegangers weten de gemeente Westerveld te vinden voor een kort of langer verblijf. Met 63 vakantieparken, 13 hotels, 23 groepsaccommodaties, 7 boerencampings en 2 accommodaties met camperplaatsen is Westerveld met recht een vakantiegemeente. Recreatie en toerisme zijn een belangrijke motor voor de lokale economie, voor de werkgelegenheid en dragen bij aan het behoud van voorzieningen. Tegelijkertijd is er ook veel vraag naar woonruimte in allerlei vormen en maten en heeft de natuur ook af en toe rust nodig. Om al deze belangen goed en in samenhang te kunnen afwegen, werkt het college met het project Vitale Vakantieparken Westerveld aan een programma verblijfsrecreatie. Het is de bedoeling dat het programma voor de zomer van 2025 af is.

Wethouder Jacob Boonstra is blij dat het programma er komt: ‘Met het programma verblijfsrecreatie wordt het voor ondernemers in toerisme en recreatie duidelijk wat waar kan in Westerveld. Maar ook voor de gemeente schept het duidelijkheid: we kunnen met dit programma een goede, samenhangende keuze maken wat goede plekken zijn voor een vakantiepark of uitbreiding ervan of bijvoorbeeld een kleine accommodatie. Het mooie is dat we samen kunnen optrekken met de taskforce van Vitale Vakantieparken Drenthe. Zij zijn erg benieuwd naar de resultaten van zo’n programma en willen daarom graag meehelpen met het opzetten ervan.’

Het programma verblijfsrecreatie wordt een omgevingsprogramma binnen de Omgevingswet en is een uitwerking van de Omgevingsvisie van Westerveld. Vitale Vakantieparken Drenthe ziet het programma voor Westerveld als pilot en wil de kennis die zij opdoet graag inzetten in andere gemeenten in Drenthe. In de zomer van 2024 werken het project Vitale Vakantieparken van de gemeente Westerveld en Vitale Vakantieparken Drenthe aan een plan van aanpak voor het programma. Participatie wordt een belangrijk onderdeel van de aanpak.

Ook visie op recreatie en toerisme in de maak

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad na de zomer ook een startnotitie voor over het opstellen van een visie op recreatie en toerisme. Deze visie gaat niet alleen in op verblijfsrecreatie, maar ook op bijvoorbeeld spreiding van bezoekers in de gemeente, het ondersteunen van ondernemers en de positionering en profilering van Westerveld als aantrekkelijke toeristische bestemming. De visie op recreatie en toerisme en het programma verblijfsrecreatie worden gelijktijdig opgesteld, zodat ze elkaar kunnen versterken.