Gemeente Westerveld sluit jaarrekening 2023 af met een plus

Gemeente Westerveld heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 2,7 miljoen op een begroting van € 65 miljoen. Dit komt onder meer door de verkoop van gemeentelijke grond en we ontvingen een ruime compensatie van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Het resultaat wordt toegevoegd aan diverse reserves, bijvoorbeeld de reserve voor toekomstige woningbouw. Op deze manier wordt het geld weer ingezet voor een veilig, gezond en leefbaar Westerveld.

In 2023 heeft de gemeente een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er onder meer gestart met de voorbereidingen voor het toekomstbestendig maken van sportpark Havelte. De ruimte die vrijkomt bij de vernieuwing van het sportpark De Meerkamp is aangewezen voor woningbouw. Ook is er een integraal veiligheidsplan opgesteld. Daarnaast  is er een zogeheten participatieverordening opgesteld, waardoor inwoners meer betrokken worden bij gemeentelijke projecten.

Toekomst minder rooskleurig

Wethouder Jacob Boonstra geeft aan tevreden te zijn met het behaalde resultaat, maar de financiële toekomst laat de nodige uitdagingen zien. “Uit de Kadernota 2025 blijkt dat we in de komende jaren tekorten verwachten. Dit komt doordat de inkomsten vanuit het Rijk teruglopen. Door deze zogenoemde ‘ravijnjaren’ zijn we als gemeente genoodzaakt te gaan bezuinigen. Daarom hebben we in onze plannen ook een Plan B opgenomen. Hierin staan diverse bezuinigingsopties die we kunnen inzetten om in ieder geval ook de jaren 2025 en 2026 positief te kunnen afsluiten.”

Ondanks de verwachte financiële krapte heeft de gemeente ook voor 2025 diverse plannen. Zo blijft de gemeente inzetten op het bouwen van woningen. Bijvoorbeeld door de recreatiebestemming van Park Hesselte te veranderen naar woonbestemming. Verder zet de gemeente in op actief grondbeleid op woningbouw te versnellen. Ook wil de gemeente gaan investeren in diverse voorzieningen zoals scholen en sporthallen. De plannen hiervoor worden in 2024 en 2025 verder uitgewerkt.

Vaststelling jaarrekening

In de jaarrekening 2023 leest u uitgebreid wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt. Op 2 juli behandelt de gemeenteraad de jaarrekening in een openbare raadsvergadering. De Kadernota 2025 wordt behandeld op 9 juli.