Gemeentebeleid voor CPO’s creëert kansen voor lokale wooninitiatieven

Het college van B&W van de gemeente Westerveld heeft beleid voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vastgesteld. Dit beleid beschrijft hoe particulieren via een CPO in Westerveld gezamenlijk en zelfstandig hun eigen woonproject kunnen ontwikkelen en welke werkwijze daarvoor geldt.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) houdt in dat een groep particulieren, veelal georganiseerd in een vereniging, in eigen beheer, met zelfgekozen partners zoals architect en aannemer, zonder winstoogmerk een woningbouwproject van minimaal 5 woningen voor zichzelf ontwikkelt en realiseert. Er zijn diverse woningtypes mogelijk die gerealiseerd kunnen worden door nieuwbouw of door verbouwing van een bestaand pand.

Particuliere bouwplannen tot ontwikkeling brengen

Wethouder Renate Masselink: “Met dit beleid maken we het eenvoudiger om particuliere bouwplannen van lokale inwoners tot ontwikkeling te brengen. In de gemeente Westerveld zijn diverse CPO’s actief die baat hebben bij dit beleid. Het draagt bovendien bij aan diversiteit in het woningaanbod en betekent veelal een versterking van sociale verbinding. Door het gezamenlijke bouwproces ontstaan sterke banden tussen toekomstige buren, wat de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid in wijken bevordert.”   

Meedingen naar gronden

De verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een initiatief ligt bij het CPO. Vervolgens beoordeelt de gemeente of aan de randvoorwaarden is voldaan en de aangedragen gronden geschikt zijn voor een CPO. Nadat het voornemen tot verkoop van onroerend goed door de gemeente is gepubliceerd, kan een gemeentelijk geregistreerde CPO meedingen naar de grond overeenkomstig het Didam-arrest (uitspraak van de Hoge Raad). 

Met maatwerk inspelen op de lokale woningbehoefte

Door zelf te ontwikkelen, het bouwen in eigen beheer, kan de prijs-kwaliteitverhouding in CPO-projecten gunstiger uitvallen dan bij een individueel proces. CPO zorgt doorgaans voor meer betaalbare woningen en expliciete inspraak bij het ontwerp van de woning. De doorlooptijd van een CPO-project is over het algemeen langer en vraagt toewijding en betrokkenheid van de deelnemers. Met maatwerk kan er beter worden ingespeeld op de lokale woningbehoefte in Westerveld. In Vledder heeft deze samenwerkingsvorm in 2023 gezorgd voor 9 betaalbare starterswoningen. Dorpsbelang, oudejaarsvereniging De Oliebol en jongeren zorgden samen voor passende woningen zodat jongeren in hun eigen dorp kunnen blijven. Zie ook de editie van 29 december 2023 van RTV Drenthe nu