Zwemlessen voor mensen met niet-Nederlandse achtergrond weer groot succes!

In de gemeente Westerveld worden zwemvaardigheidslessen aangeboden aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van het incident in het zwembad de Kerkvlekken twee jaar geleden en een vervolg op vorig jaar. We vinden het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de gemeente ‘zwemveilig’ zijn.

In samenwerking tussen zwembad de Kerkvlekken en de Beweegcoaches van de gemeente Westerveld zijn in Havelte in mei dit jaar weer de zwemlessen aan mensen met een niet-Nederlandse achtergrond gestart. De lessen duren nog tot begin september en worden in 4 groepen gegeven: jeugd voor A, jeugd voor B, vrouwen en mannen. De kosten worden grotendeels betaald vanuit het Jeugdfonds sport & cultuur en Volwassenenfonds sport & cultuur.

Vrouwen vinden het fantastisch!

De vrouwengroep is wederom het grootste succes. Er doen inmiddels 15 vrouwen mee en daarmee is de groep vol. Op het moment dat zij zwemles hebben is het zwembad gesloten, aangezien er vanwege geloofsovertuigingen dan geen mannen aanwezig mogen zijn op het terrein. De dames komen uit veel verschillende landen, van Syrië tot Turkije. Een aantal dames die vorig jaar hun ‘zwemveilig’ certificaat hebben gehaald doen weer mee, maar ook een aantal dames die nog nooit gezwommen hebben. Ze vinden het allemaal fantastisch! De bedoeling is dat de nieuwe dames aan het einde van het seizoen een ‘zwemveilig’ certificaat kunnen ontvangen en misschien dat een aantal van de dames die eerder heeft gezwommen voor A in aanmerking komt. 

Mannen doen ook mee

Ook de mannengroep zit al vol. De jongeren die vorig jaar A hebben gehaald zwemmen nu voor B en voor de nieuwe jongeren wordt gekeken of zij A kunnen halen of een ‘zwemveilig’ certificaat.

Zwemveilig

Het ‘zwemveilig’ certificaat houdt in dat mensen weten wat ze moeten doen in het water en veilig naar de kant kunnen komen. Hiermee willen wij als gemeente incidenten zoals in Havelte twee jaar geleden voorkomen. 

Foto zwemles