Goed overleg zorgt voor oplossing

Gisteravond werd bekend dat de voorgenomen lelieteelt nabij een school in Diever niet doorgaat. De teler heeft na goed overleg met de gemeente vrijwillig gezorgd voor een andere locatie. Wethouder Renate Masselink: “Het is belangrijk met elkaar in gesprek te blijven over de zorgen die er zijn bij omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, maar ook over de zorgen die er zijn in de agrarische sector. Dat is niet altijd eenvoudig, maar we willen perspectief kunnen bieden aan iedereen.”

Het is een veel besproken onderwerp, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met uiteenlopende standpunten. In 2020 werd de overeenkomst ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ opgesteld waarmee een eerste stap werd gezet naar het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. Afgelopen maandag blikten de partijen tijdens een evaluatie terug op het afgelopen jaar.

Wethouder Renate Masselink: “Binnen de overeenkomst zijn een aantal bovenwettelijke afspraken gemaakt met de telers. Dit betekent dat de telers vrijwillig extra maatregelen treffen om overlast te voorkomen en zo tot maatwerkoplossingen komen. De oplossing bij de basisschool in Diever is hier een voorbeeld van. Daarnaast is er met de teler en de provincie afgesproken dat we met elkaar in gesprek blijven richting de toekomst. Dit is ook één van de aanbevelingen die de Commissaris van de Koning deed naar aanleiding van de dialoogtafels uit 2023 over dit onderwerp.”

De overeenkomst ‘vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen’ is ondertekend door diverse belanghebbenden uit de agrarische sector, ruim 100 omwonenden en de gemeente Westerveld. De belanghebbenden zetten zich samen met de provincie en gemeente in voor een duurzamere bollenteelt. Meer informatie hierover vindt u op www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl.