Hond aan de lijn, rust voor kraamkamer natuur!

De lente is begonnen! Het is duidelijk zichtbaar in de natuur: knoppen aan bomen, struiken schieten de lucht in en vogels maken zich duidelijk hoorbaar op voor een nieuw broedseizoen. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. De komende maanden is de natuur extra kwetsbaar, ook in het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold.

Daarom verzoeken alle boswachters bezoekers vriendelijk om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden: ‘Blijf op de paden, hond aan de lijn en laat geen afval achter.’ In veel gebieden hangen daarom sinds deze week posters, borden of spandoeken met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur’. Dit is een  campagne van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten en provincie Drenthe.  

Verstoring

De gevolgen van verstoring in de natuur zijn juist in het voorjaar groot en hebben effect op parende, broedende, barende of zogende dieren. De verstoring komt door loslopende honden, mensen die van het pad af gaan en plekken betreden waar dat niet mag. Maar ook afval dat bezoekers achterlaten in de natuur is een probleem omdat bijvoorbeeld vogels de rommel gebruiken in hun nest waar kuikens in verstrikt kunnen raken. Veel mensen beseffen niet wat hun gedrag betekent voor de natuur en waarom de regels in de natuur er eigenlijk zijn. Het gevolg van verstoring is dat vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd en hun kuikens niet overleven, jonge reekalfjes worden verstoten, hazen raken in de stress of dassen worden verstoord bij hun burcht waardoor ze hun hol niet meer uit durven om voedsel te halen voor hun jongen. “Iedereen is van harte welkom in de natuur maar bedenk dat we als mensen te gast zijn in ‘het thuis’ van planten en dieren”, zegt boswachter Sanne van Gemerden. 

Genieten

De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd wandelaars, fietsers en ruiters van de natuur kunnen genieten.