Jouke Spoelstra geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Westerveld

Woensdagavond 15 mei is tijdens een bijzondere raadsvergadering Jouke Spoelstra geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Westerveld.

Tijdens de bijzondere raadsvergadering droeg locoburgemeester Jacob Boonstra de ambtsketen over aan Jouke Spoelstra.

In zijn eerste toespraak als burgemeester stak Jouke Spoelstra in het Drents van wal: ‘De moedertaal is een belangrijk onderdeel van je leven. Vooral als mensen emotioneel worden, dan vallen ze hier op terug, dus het is goed om als burgemeester daarin mee te kunnen komen.’ Daarnaast gaf hij aan vanuit drie belangrijke waarden te willen werken: gelijkwaardigheid, oprechte aandacht en solidariteit. Om dit gelijk kracht bij te zetten, deelt hij de komende dagen drie mokken uit aan mensen in de gemeente. Deze mokken zijn een uitnodiging voor een goed gesprek met de burgemeester over wat hen drijft en wat er in hun leven speelt. De ontvangers van de mokken mogen deze weer doorgeven aan een andere Westervelder.

Tijdens de plechtigheid werd de nieuwe burgervader toegesproken door raadslid Gerjo Ballast namens de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad; Richard Korteland, burgemeester van Meppel, namens de burgemeesterskring Drenthe en locoburgemeester Jacob Boonstra.

Tijdens een kort intermezzo braken spelers van het Shakespeare-theater de vergadering in om de nieuwe burgemeester toe te spreken en in te lijven als wachter Spoel uit de komedie Much ado about nothing van Shakespeare.

Na afloop van de bijzondere vergadering was er gelegenheid om Spoelstra te feliciteren met zijn nieuwe ambt. De vergadering was in verband met het beperkte aantal plekken in de raadzaal alleen toegankelijk voor genodigden, maar wel te volgen via een livestream en terug te kijken op de website van de gemeenteraad.