Noodopvang alleenstaande minderjarige asielzoekers in Diever verlengd tot half april 2030

Sinds april 2023 is de opvanglocatie aan de Bosweg 19 in Diever ingericht voor de opvang van 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Waar het in eerste instantie ging om opvang voor een periode van twee jaar, is het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) nu met de gebouweigenaar overeengekomen het contract te verlengen tot half april 2030. De gemeente heeft ingestemd met deze verlenging.

Er is een landelijk gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. Dat maakt dat de nood in Ter Apel en de druk bij het COA hoog zijn. Door het contract te verlengen kan het COA de komende jaren een veilige plek bieden aan juist deze kwetsbare doelgroep.

Inmiddels is het alweer ruim een jaar geleden dat de opvang in Diever van start ging voor asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder. Ze komen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen en vragen hier asiel aan. Een veilige en menselijke opvang is voor deze jonge asielzoekers erg belangrijk. Het afgelopen jaar is de opvang rustig verlopen en er zijn bijna geen onregelmatigheden geweest. De jongeren gaan naar school, ze sporten en helpen mee in de moestuin voor het gemeentehuis.
 

Toezicht en regie opvanglocatie

Het COA en Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande jongeren. Het COA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het COA is 24 uur per dag, 7 dagen per week op de locatie aanwezig. 

Mogelijkheid tot vragen stellen

Op dinsdag 4 juni organiseren het COA en de gemeente een inloopavond in Buitenplaats Villa Blauwhemel aan de Hezenes 6 te Diever. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om tussen 19.00 en 20.30 uur langs te komen. Het COA en de gemeente Westerveld zijn aanwezig om hen te woord te staan en vragen te beantwoorden.