Noodopvang asielzoekers in Vledder verlengd

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en hotel Brinkzicht zijn onlangs overeengekomen de noodopvang van asielzoekers in het hotel in Vledder te verlengen tot en met maart 2030. Het betreft de opvang van maximaal 140 asielzoekers met veelal een medische indicatie. Uit het afgelopen jaar opvang is gebleken dat het hotel juist voor deze doelgroep zeer geschikt is. De gemeente heeft ingestemd met deze verlenging.

Er is een landelijk gebrek aan opvangplekken voor asielzoekers. Dat maakt dat de druk bij het COA hoog is. Door het contract met hotel Brinkzicht te verlengen kan het COA voorlopig de goede opvang blijven bieden die specifiek deze doelgroep nodig heeft. Het COA blijft op zoek naar oplossingen om Ter Apel te ontlasten en deed onlangs opnieuw een oproep aan gemeenten om locaties beschikbaar te stellen.

“Op de locatie in Vledder verblijven veelal gezinnen, ouderen en gewonde asielzoekers vanuit oorlogsgebieden met een medische indicatie. Het is fijn dat we deze locatie tot maart 2030 kunnen verlengen voor deze specifieke doelgroep. Locaties voor deze mensen zijn erg moeilijk te vinden. Nu we weten dat de termijn verlengd wordt, gaan we een overlegcommissie vormen met daarin een afvaardiging van bewoners uit Vledder en de gemeente. Regelmatig overleggen we met elkaar, zodat we goed met elkaar verbonden zijn”, aldus de locatiemanager van de locatie Vledder.

Inloopmomenten

Om omwonenden en andere geïnteresseerden de gelegenheid te geven een kijkje te nemen op de opvang en/of uw vragen te stellen, organiseert de opvang een tweetal inloopmomenten.
• Dinsdag 21 mei 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur
• Donderdag 23 mei 2024 van 09.00 uur tot 10.30 uur

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om langs te komen. Op deze momenten zijn het COA, de eigenaar van hotel Brinkzicht en de gemeente Westerveld aanwezig om u te woord te staan.

Aanhoudende druk

Hotel Brinkzicht is sinds 2023 ingericht als noodopvanglocatie voor asielzoekers. In eerste instantie voor een kortere periode, maar vanwege de aanhoudende druk op de asielopvang zijn het COA en hotel Brinkzicht overeengekomen de opvang te verlengen tot maart 2030.

Vragen?

Als u vragen heeft over deze noodopvang, kunt u contact opnemen met het COA via het mailadres info@coa.nl.
Voor vragen over asielopvang in de gemeente Westerveld, kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0521 of via het mailadres info@gemeentewesterveld.nl.