Weginspectie gemeente Westerveld

Iedere twee jaar vindt er een globale visuele inspectie plaats van de wegen in de gemeente Westerveld. Een weginspecteur bekijkt dan de staat van alle verharde wegen.

Kleine en grote schades die invloed hebben op de veiligheid van de wegen worden geïnventariseerd. Voorbeelden zijn losliggende tegels, gaten in het wegdek of stukken weg die door de druk van boomwortels omhoog worden gedrukt. 

De inspectie is vorige week gestart en wordt naar verwachting in juni afgerond. Met de informatie uit de inspectie maken we een plan voor het onderhoud van de wegen in de gemeente. 

Heeft u vragen over deze weginspectie? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 14 0521 en vraag naar een medewerker van Team Wegen en Civiele kunstwerken.

meting 4  meting 2
Foto's: weginspectie met behulp van waterpas en overige meetapparatuur