Klachtenregeling aanbesteden

De klachtenregeling is een snelle en laagdrempelige manier om tijdens een aanbestedingsprocedure klachten te behandelen.

De gemeente besteedt werken, diensten of leveringen aan, volgens de daarvoor bepaalde aanbestedingsprocedure. Het kan gebeuren dat betrokken partijen niet tevreden zijn over hoe er gehandeld wordt tijdens een procedure. Als deze partij een klacht indient, wordt deze klacht behandeld volgens de ‘klachtenregeling aanbesteden’.