Regiodeal Zwolle

De gemeente Westerveld is aangesloten bij de Regio Zwolle. Regio Zwolle is een licht bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies dat samenwerkt met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De samenwerking binnen Regio Zwolle kenmerkt zich door de drie g’s: gunnen, groeien en grens ontkennend denken en werken.

Verlenging Regio Deal regio Zwolle

De Regio Deal biedt de Regio Zwolle een unieke economische en maatschappelijke impuls door het versterken van innovatiekracht, verduurzaming én leefbaarheid. Om samen te groeien in balans! De RegioDeal heeft een lokale, regionale én landelijke uitwerking voor inwoners en bedrijven! In juli 2020 kregen de gemeente Westerveld een positief bericht vanuit het Rijk. Voor de periode van juli 2020 t/m 31 december 2023 maakten we aanspraak op een financiële bijdrage van het Rijk voor de actielijn ‘Duurzame groei toerisme in de gemeente Westerveld'. Het Rijk heeft besloten het programma Duurzame groei toerisme in de gemeente Westerveld te verlengen tot en met december 2025. Hiermee kunnen we projecten die reeds gestart zijn nog de mogelijkheid bieden om tot een goede afronding te komen. 

Waarom is de RegioDeal aangevraagd?

Met de bijdrage van het Rijk wil de gemeente Westerveld een impuls geven aan de brede welvaart en de daaraan gekoppelde Sustainable Development Goals, zoals de Vereniging Naties die hebben opgesteld.

Substainable Development Goals
Toerisme en Recreatie is een belangrijke economische pijler van de gemeente Westerveld. Recreatie en Toerisme draagt bij aan de werkgelegenheid en met de inkomsten uit de toeristenbelasting kan de gemeente investeringen doen in de infrastructuur en voorzieningen, die ten goede komen aan onze eigen inwoners. Verder wil de gemeente stimuleren dat jongeren zich hier kunnen ontwikkelen en vestigen en dat er blijvend geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het dag- en recreatieve verblijfsaanbod in de gemeente.

Wat houdt het programma in?

De actielijn ‘Duurzame groei toerisme in de gemeente Westerveld’ richt zich op vier themalijnen, namelijk:

  1. Het spreiden en verleiden van toeristen in de brede regio Zwolle (o.a. in samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland)
  2. Versterken van kwaliteit en kwantiteit van overnachtingslocaties en dag recreatieve voorzieningen.
  3. Het vergroten van de fysieke aantrekkelijkheid van de vier Westerveldse (hoofd) dorpen, die reeds beschikken over een kwalitatief hoogwaardig cultureel/recreatief aanbod en de verbinding tussen deze dorpen en de verbinding met de Koloniën van Weldadigheid verstevigen.
  4. Vermarkten van het unieke verhaal van de Koloniën van Weldadigheid met nominatie UNESCO Werelderfgoed.

Voor een uitgebreidere versie kijkt u op de site van Regio Zwolle.

Wat hebben we bereikt?

Met de bijdrage van de RegioDeal Regio Zwolle kunnen we als gemeente een versnelling maken en organisaties in onze gemeente, die een bijdrage leveren aan het programma,  financieel ondersteunen. Zo heeft de gemeente een bijdrage verleend aan de Stichting Weldadig Oord, voor o.a. het marketing en communicatieplan van de Koloniën van Weldadigheid en het ontwikkelen van nieuwe beleefconcepten zoals het Johannes van den Bosch autoavontuur, de inrichting van het bezoekerscentrum bij Grenzeloos Drenthe in Doldersum, de boerderijbeleving in Hoeve Willem 3, de communicatie van Dwingeloo ‘Beleef de ruimte’, een kwaliteitsimpuls voor het verbeteren van de verbinding tussen het dorp Dwingeloo en het Nationaal Park Dwingelderveld,  de regio-promotie, het wandelroutenetwerk, de inrichting van het Tourist Info Punt/bezoekerscentrum in Havelte etc.