Handreiking Particuliere Opvang Oekrainers (POO)

In de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont.

De handreiking (pdf - 463 kB) is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

Uitgelichte onderwerpen:

Registratie

Gasten zijn verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP).

Financiële vergoedingen

Na inschrijving in het BRP krijgen vluchtelingen uit Oekraine leefgeld uitgekeerd. Het leefgeld zal eerst contant worden uitgekeerd. Zodra er een bankrekening is, zal het leefgeld maandelijks op de bankrekening worden gestort. Er is géén financiële vergoeding voor het gasthuishouden.

Gezondheidszorg

Als een gast gezondheidszorg nodig heeft, kan dat in eerste instantie aan uw eigen huisarts gevraagd worden. De huisarts kan doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg. De huisarts of andere zorgverlener kan de kosten declareren bij het CAK. Meer informatie over hoe gezondheidszorg is geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Onderwijs

Oekraïense kinderen hebben recht op onderwijs en hebben een leerplicht. De ouders mogen het kind aanmelden op de school van voorkeur. Die school bekijkt dan, samen met de ouders, of de leerling een plekje kan krijgen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsvooroekraine.nl.

Werken

Met ingang van 1 april mogen mensen uit Oekraïne zonder tewerkstellingsvergunning aan het werk in Nederland. De werkgevers zijn wel verplicht om aan het UWV door te geven wanneer zij een Oekraïner in dienst hebben genomen. Dit is voor een aantal werkgevers erg interessant. Een tewerkstellingsvergunning is dus niet nodig, echter er moet door de werkgever wel een melding bij UWV worden gedaan om e.e.a. goed geregistreerd te krijgen. Naast de registratie door werkgevers bij UWV moeten de Oekraïense mensen zich zelf bij de gemeente registreren, mede ook voor het verkrijgen van een BSN nummer (wat weer nodig is voor verkrijgen van een bankrekening).

Meer informatie vindt u op de website van UWV waar tevens een aanmeldformulier staat vermeld.