Aanpak Vitale Vakantieparken

Gemeente Westerveld telt 62 vakantieparken. Sinds een aantal jaar richt de gemeente Westerveld zich op het verbeteren en verduurzamen van vakantieparken.

Westerveld is een gemeente met veel recreatie. Recreatie is van grote waarde voor het aantal voorzieningen, zoals winkels, en voor de werkgelegenheid binnen de gemeente. Verblijfsrecreatie speelt een grote rol in de draagkracht voor deze voorzieningen, banen en het aanbod van dagrecreatie. De afgelopen jaren is er samen met ondernemers, parkeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) al veel bereikt aan de ambitie: een bloeiende verblijfsrecreatiesector in de gemeente Westerveld.

Visie en doelen 

Vitale Vakantieparken Drenthe heeft de volgende visie: ‘Het aanbod aan vakantieparken draagt bij aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland met een ondernemende verblijfsrecreatiesector waarbij kwaliteit, innovatie, de Drentse identiteit en duurzaamheid de kernwaarden zijn’.

Gemeente Westerveld staat bekend om haar natuur en toeristische karakter. Met het project Vitale Vakantieparken werken we aan het versterken van de toeristische meerwaarde in de regio en van de kwaliteit van vakantieparken. Dit doen we vanuit drie pijlers: 

  • Uitblinken
  • Revitaliseren
  • Transformeren
Samenwerking Vitale Vakantieparken Drenthe

Vitale Vakantieparken Drenthe is een samenwerking tussen de provincie Drenthe, de 12 Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe en HISWA-RECRON. Samen werken we aan de ontwikkeling van Drenthe als dé vrijetijdsbestemming van Nederland. Meer informatie vindt u op de website van Vitale Vakantieparken Drenthe.

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 14 0521. U kunt ook een mail sturen naar vitalevakantieparken@gemeentewesterveld.nl

Extra Informatie: Podcastserie Vitale Vakantieparken Drenthe

In een podcastserie gaat Andries Ophof in gesprek met diverse deskundigen over de toekomst van vakantieparken in de provincie Drenthe. Wat kom je als recreatieondernemer tegenwoordig tegen? En hoe kun je als lokale gemeente invloed hebben op de toekomst van vakantieparken binnen jouw gemeente. Met deze podcast doe je kennis op over allerlei thema’s die te maken hebben met vakantieparken. Of je nu recreatieondernemer bent of ambtenaar bij een gemeente of provincie; met deze kennis, tips en inspiratie kun je aan de slag met de vitalisering van jouw vakantiepark of met vakantieparken binnen jouw gemeente.

Luister hier de eerste aflevering:

Kijk voor meer afleveringen en informatie op de website van Vitale Vakantieparken Drenthe.