Parkeerbeleid

U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U mag op alle parkeerplaatsen en op/langs alle wegen gratis parkeren, tenzij bijvoorbeeld door borden anders is aangegeven.

In alle grote kernen wordt ook door middel van bebording aangegeven waar u de auto op grotere langparkeerplaatsen kwijt kunt. Alleen in Dwingeloo rond de brink en in Diever in het centrum bevindt zich een blauwe zone met een beperkt aantal parkeerplaatsen waar u alleen korte tijd mag parkeren met een parkeerschijf. Een parkeerschijf is te koop bij de ANWB en in winkels voor automaterialen.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

In het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan kunt u meer informatie vinden over het parkeerbeleid van de gemeente.