Wegenbeheerplan

In 2022 is door de gemeenteraad een nieuw wegenbeheerplan vastgesteld. Hierin is het beheer en onderhoud van de wegen in de gemeente Westerveld vastgelegd.

Op deze manier kunnen onze inwoners en andere weggebruikers veilig op pad. En dat is van groot belang voor de leefbaarheid, toegankelijkheid, landbouw, transport en recreatie in onze gemeente. Voor het maken van het plan zijn in 2021 alle wegen in de gemeente geïnspecteerd en beoordeeld.
In 2018 stelde de gemeenteraad de visie vast op het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Deze visie is tot stand gekomen vanuit het project BrinQ. Tijdens dit project konden de inwoners meedenken over de visie en inmiddels werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering ervan. Uitgangspunt van de visie is dat de openbare ruimte minimaal aan de volgende vier basisvoorwaarden moet voldoen: schoon, heel, veilig en duurzaam. Het nieuwe wegenbeheerplan is zo opgesteld dat we voldoen aan de kwaliteitsniveaus van BrinQ.

In onderstaande infographic vindt u een aantal interessante feitjes over de wegen in de gemeente Westerveld. Wist u bijvoorbeeld dat het totaal te onderhouden wegoppervlak in Westerveld, 2,3 miljoen m2 is!?

Gemeente Westerveld - Infographic Wegenplan social