Licht in de openbare ruimte

In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Westerveld omgaat met de openbare verlichting.

Het beleidsplan 'Licht in de openbare ruimte' kunt u inzien via de website westerveld.verlichtinginbeeld.nl..