Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om voor de Participatiebijdrage in aanmerking te komen bestaan regels die wij hieronder op een rij hebben gezet:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u woont in de gemeente Westerveld;
  • u hebt een zelfstandig huishouden;
  • u hebt de Nederlandse nationaliteit of een rechtsgeldige verblijfstitel;
  • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor geldende bijstandsnorm (zonder vakantiegeld). Dit inkomen heeft u tenminste 12 maanden; en
  • uw spaargeld en/of andere vermogen ligt binnen de voor u geldende vermogensgrenzen.

Lees meer over de inkomens- en vermogensgrenzen