Kwartaaloverzicht wonen mei 2024

Om u als inwoner, ondernemer of anderzijds bij de gemeente betrokken persoon een overzicht te geven van ontwikkelingen op de woningmarkt in Westerveld, blikken we op deze pagina elk kwartaal terug en vertellen we over een aantal lopende en geplande projecten uit het gemeentelijk woonprogramma waar hard aan wordt gewerkt.

Meer informatie kunt u via de links en op andere webpagina’s ook vinden. Hebt u vragen of mist u onderwerpen waar u graag meer over zou weten? Schroom dan niet contact op te nemen met de gemeente via 14 0521 of e-mail naar info@gemeentewesterveld.nl

Het is mooi wonen in Westerveld! Terugblik op ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024

Aantal inwoners gegroeid naar 20000! 

Het aantal Westervelders is anno 2024 gegroeid naar 20.000. Er is behoefte aan meer woningen voor starters, senioren, spoedzoekers en andere woningzoekenden. De gemeente zoekt naar creatieve oplossingen zodat er ondanks gestegen huizenprijzen toch betaalbare woningen komen, onder meer voor het behoud en het aantrekken van jonge mensen en om een goede doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Op de webpagina ‘Woningbouwprojecten in Westerveld’vertellen we over lopende en geplande projecten in het woonprogramma. 

Bouw 100 woningen woonwijk Valderse III Dwingeloo

In de nieuwe woonwijk Valderse III die grenst aan de huidige wijk Valderse in Dwingeloo, worden 100 woningen gebouwd, waaronder 20 sociale huurwoningen voor Actium. Het is een woningbouwplan met een variatie aan woningtypes: vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen. De gemeente en de projectontwikkelaar hebben hiervoor een overeenkomst gesloten. Na het afronden van de bestemmingsplanprocedure, start het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan, naar verwachting nog in 2024, de bouw starten. Meer informatie vind u in het nieuwsbericht dat er over verscheen.  

Microwoningen in Diever

In de wijk Kalterbroeken in Diever is in maart de eerste microwoning in gebruik genomen. Een plek waar oog voor de mens en respect voor de natuur hand in hand gaan. Wethouder Renate Masselink en RTV Drenthe gingen bij de trotse bewoonster Karin Bijlsma op bezoek. Door de gemeente zijn via loting 8 kavels uitgegeven voor de bouw van microwoningen. Particulieren bouwen er in eigen beheer een kleine woning met een maximale inhoud van 250 m3 op een maximale oppervlakte van 30m2. 

Karin: ”Het is prachtig wonen in deze unieke, duurzame woning met fantastisch uitzicht. Samen met architect Erik Hamer van Studio JK zijn we tot een goed ontwerp gekomen. In relatief tijd is de woning door lokale aannemer Roel Hendriks gebouwd.” Wethouder Renate Masselink: “Mede door het mogelijk maken van vernieuwende en innovatieve woonvormen zoals deze unieke microwoning, faciliteert de gemeente een divers aanbod van woningbouw afgestemd op verschillende doelgroepen en behoeftes.“

Bouw toekomstbestendige woningen in ‘hofje’ in Vledder

De nieuwe woningen van stichting Het Mantelhuys in Vledder-Noord zijn geschikt voor 55-plussers om zo lang mogelijk zelfstandig in te wonen. Ook als de bewoners minder valide zijn of worden. Dit project is een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief, waarbij burgers, gemeenten en professionals samenwerkten. Het gaat om in totaal 5 vrijstaande woningen en 10 half-vrijstaande woningen, ontworpen door Smelt Architecten en gebouwd door bouwbedrijf Broekman. Deze koopwoningen zijn energieneutraal gebouwd, goed geïsoleerd, onderhoudsarm en verbruiken minimaal energie. Het Mantelhuys staat voor zelfstandig wonen in een eigentijdse vorm, waar zorg dragen voor elkaar centraal staat.  

Organisatie bijeenkomsten om plannen voor Hesselte in Havelte te bespreken

Park Hesselte in Havelte is in eigendom van de gemeente Westerveld. Hesselte was een recreatiepark en werd eind 2022 te koop aangeboden door de toenmalige eigenaren. De gemeente zag hierin een prachtige kans om het park om te vormen tot een woonwijk om in de vraag naar (nieuwe) woningen te voorzien. De gemeente beheert het park voor de mensen die er (nog) wonen en werkt ondertussen hard aan plannen voor nieuwe woningen. Dat heeft tijd nodig: we moeten onderzoeken hoeveel en welke woningen we kunnen bouwen op deze plek en ondertussen begeleiden we waar nodig de bewoners en recreanten die langzamerhand vertrekken. De gemeente heeft in april verschillende bijeenkomsten gehouden voor inwoners om de plannen voor Hesselte nader te bespreken. Onder andere de stedenbouwkundige schets voor het oostelijke deelgebied van Hesselte was onderwerp van gesprek. We willen als gemeente het voormalige park graag in zijn totaliteit en in samenhang met de omgeving ontwikkelen. Zo past het gebied goed bij Havelte en is het, naast een mooie woonomgeving, ook van meerwaarde voor inwoners van Havelte. Meer informatie leest u op de webpagina over park Hesselte.

Ondersteuning voor starters op de huizenmarkt 

De gemeente ondersteunt starters op de huizenmarkt in de zoektocht naar een betaalbare woning. Bijvoorbeeld door het onderhouden van goede contacten met dorpsbelangenverenigingen en informeren over regelingen en subsidies die met wonen te maken hebben. Inwoners jonger dan 35 jaar komen onder voorwaarden in aanmerking voor een starterslening. Ook via het impulsteam Wonen kan een CPO-groep (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) of andere lokale groep, advies krijgen over het startproces en de financiën van een wooninitiatief, zoals bijvoorbeeld bij 9 starterswoningen in Vledder-Noord. 
Meer weten? Impulsteam Wonen - Provincie Drenthe  en de webpagina over starterslening

Gemeenteraadsvergadering in het teken van het thema CPO

Op dinsdag 2 april vond er een raadsvergadering plaats met als thema Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Via een CPO zijn kopers -binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders- in de gelegenheid zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt. 

Een CPO is als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor zowel het proces als de inhoud. De provincie stelt gelden beschikbaar die door een CPO gebruikt kunnen worden voor het inschakelen van een adviseur die ervaring heeft met CPO’s. De gemeente kan een CPO of andere lokale groep adviseren over het startproces en planologisch faciliteren in de vorm van het verkrijgen van een woonbestemming

In de gemeente Westerveld zijn er meerdere CPO-initiatieven en is in Vledder Noord inmiddels woningbouw door starters via een CPO gerealiseerd. Zie ook het bericht en de uitzending die RTV Drenthe erover maakte: 'Starters in Vledder hebben hun eigen huis gebouwd'. Tijdens de raadsvergadering werden CPO initiatieven in Uffelte, Wapse en Wapserveen nader belicht. Ook stond men stil bij het afgeronde project in Vledder Noord, vertelde de gemeente welke rol zij kan vervullen en werd de rol van de provincie Drenthe bij CPO’s toegelicht. U kunt de raadsvergadering terugkijken via de website van de gemeenteraad:

Woningen bouwen met gemeenschapskracht

Samen met de gemeenschap, woningbouwcoöperaties, bouwers, projectontwikkelaars en andere betrokken partijen wil de gemeente, met behoud van het landelijke, dorpse karakter, in de woonbehoefte voorzien. Naast reguliere woningbouw, steunt de gemeente andere initiatieven die extra woonruimte creëren. Bijvoorbeeld met beleid voor het splitsen van woningen en bouwen op of bij bestaande (boeren)erven. En het faciliteren van de bouw van minimaal 100 sociale huurwoningen, onder meer in Dwingeloo, Diever en Vledder. De gemeente geeft eigen kavels uit en zoekt daarnaast in en bij de dorpen naar nieuwe bouwlocaties. Bijzondere én duurzame woonvormen zien we ook graag verschijnen.

Westerveld vertegenwoordigd in provinciaals burgerberaad over wonen

Tot aan de zomer buigen 150 Drenten zich over de toekomst van wonen in Drenthe. Inwoners konden begin dit jaar via een vragenlijst hun mening geven over de woontoekomst van hun provincie. Ruim 6.400 Drenten gaven hieraan gehoor en bijna 2.400 respondenten meldden ook graag te willen deelnemen aan het Burgerberaad Drenthe. Daaruit zijn 150 Drenten ingeloot die met elkaar een goede afspiegeling van de samenleving vormen, waaronder inwoners van Westerveld. Zij praten over onderwerpen die te maken hebben met hoe je ook in de toekomst fijn kunt wonen in Drenthe, zoals passend woningaanbod, leefbaarheid, recreatie en mobiliteit.