Bouwkavels Vledderveen fase 1 (toegewezen)

Dit unieke dorp ligt in de Drentse gemeente Westerveld, niet ver van de provincies Friesland en Overijssel. Vledderveen is ontstaan rond 1800 en heet Vledderveen vanwege het veen nabij Vledder. De eerste bewoners van Vledderveen waren verveners uit Friesland. Zij groeven veengrond af voor turf. Later kwamen ook andere mensen in Vledderveen wonen. Voor hen was geen plaats meer bij de Maatschappij van Weldadigheid in het nabij gelegen Frederiksoord. Of ze hadden problemen met de strenge regels van de maatschappij. Ze zochten hun heil in Vledderveen.

Inschrijven

De planlocatie is het voormalig voetbalveld aan de Jodenweg. In het plan worden maximaal 21 woningen gerealiseerd, verdeeld over vijf woonvelden. Het plan wordt in twee fases uitgegeven. De eerste fase is uitgegeven. De tweede fase is in 2024 aan bod, zie onderstaande link.  

Inschrijving projectbouw plangebied Vledderveen fase 2 - Gemeente Westerveld

Contact

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met het team Grondzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0521 of het mailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. bouwkavels Vledderveen 2e fase.