Bekendmakingen

Hier vindt u een selectie van de bekendmakingen (omgevingsvergunningen en milieumeldingen) die ook verschijnen in de huis-aan-huiskrant Da's Mooi. Ook vindt u hier informatie over de terinzagelegging van stukken en de procedure rondom het indienen van zienswijzen, bezwaar en (hoger) beroep.