Dieverbrug, De Wringen 22

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7984NM 22
Publicatiedatum
28-08-2019
Einddatum
30-10-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dieverbrug, De Wringen 22, 7984 NM, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van
een inrichting, ontvangstdatum 13-06-2019, zaaknummer 248043.

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.