Dwingeloo, in en om de Brink, Literratuur- en muziekfestival Zomerzinnen

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7991CH 22
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Dwingeloo, in en om de Brink, Literratuur- en muziekfestival Zomerzinnen op 22 juni 2019 van 14.00 uur tot 23.00 uur in en om de Kleine Brink, hotel Wesseling aan de Brink 22, Grand café de Brink aan de Brink 30, het koetshuis van de pastorie, de Nicolaaskerk en de parkeerplaats van hotel Wesseling aan De Steegde, verzenddatum 09-05-2019, zaaknummer 236352

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.