Dwingeloo, start en finish vanaf camping Torentjeshoek, Wampex

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7991SE 1
Publicatiedatum
10-07-2019
Einddatum
21-08-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Dwingeloo, start en finish vanaf camping Torentjeshoek, Wampex: Junior Wampex survivaltocht op 28 juli 2019 van 07.00 uur tot 24.00 uur; Berenjacht, een puzzeltocht voor kinderen tussen de 4-10 jaar op 30 juli 2019 van 07.00 uur tot 24.00 uur; Wampex (18+) survivaltocht voor volwassenen van ongeveer 40 km. die grotendeels ’s nachts wordt gelopen van 2 augustus 2019 12.00 uur tot 3 augustus 2019 24.00 uur, verzenddatum 10-07-2019, zaaknummer 246352

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.