Dwingeloo, Lheebroek 24

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991PM 24
Publicatiedatum
11-09-2019
Einddatum
13-11-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Lheebroek 24, 7991 PM, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen (uitbreiden) van een inrichting, ontvangstdatum 13-02-2019, zaaknummer 243232.

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.