Dwingeloo, Boterveen 13

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991PV 13
Publicatiedatum
28-08-2019
Einddatum
30-10-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, Boterveen 13, 7991 PV, melding Activiteitenbesluit voor het inrichten van een inrichting, ontvangstdatum 14-01-2019, zaaknummer 244493

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.