Dwingeloo, De Vorrelvenen 11

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991TP 11
Publicatiedatum
05-08-2019
Einddatum
23-09-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, De Vorrelvenen 11, 7991 TP, oprichten sanitair gebouw, verlengen beslistermijn, verzenddatum 05-08-2019, zaaknummer 247272

Procedure

Er is geen bezwaar mogelijk.