Dwingeloo, Brink 30

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7991CH 30
Publicatiedatum
21-08-2019
Einddatum
02-10-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Dwingeloo, Brink 30, 7991 CH, interne verbouwing tot (deels) kantoor, verlengen beslistermjn, verzenddatum 20-08-2019, zaaknummer 248519

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.