Havelte, evenemententerrein Eursingerkerkweg, circusvoorstellingen

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7971BS 2
Publicatiedatum
21-05-2019
Einddatum
02-07-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

Havelte, evenemententerrein Eursingerkerkweg, circusvoorstellingen op:
• vrijdag 7 juni 2019 van 17.00 uur tot 18.30 uur;
• zaterdag 8 juni 2019 van 15.00 uur tot 16.30 uur;
• zondag 9 juni 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur;
• maandag 10 juni 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur, opbouw van het circus vindt plaats vanaf woensdag 5 juni 2019. Afbouw vindt plaats direct aansluitend na de laatste circusvoorstelling. Het terrein wordt uiterlijk schoon en leeg opgeleverd op dinsdag 11 juni 2019 om 12.00 uur, verzenddatum 21-05-2019, zaaknummer 238466

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.