Havelte, Torenakkers 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7971AC 7
Publicatiedatum
18-09-2019
Einddatum
30-10-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Havelte, Torenakkers 7, 7971 AC, bouw dubbele carport, verlengen beslistermijn, verzenddatum 11-09-2019, zaaknummer 243977

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.