Havelte, Veldkamp 46

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd regulier
Locatie (postcode)
  • 7971BW 46
Publicatiedatum
28-11-2018
Einddatum
09-01-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft geweigerd:

Beschrijving

Havelte, Veldkamp 46, 7971 BW, plaatsen carport aan inpandige garage, verzenddatum 28-11-2018, zaaknummer 231301

Procedure

U kunt het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.