Nijensleek, Schoolweg 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8383EL 14
Publicatiedatum
15-05-2019
Einddatum
26-06-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Nijensleek, Schoolweg 14, 8383 EL, verbouw woonhuis, verlengen beslistermijn, verzenddatum 13-05-2019, zaaknummer 236905

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.