Diever, Ten Darperweg 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981LX 8
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
20-03-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Ten Darperweg 8, 7981 LX, verbouw bestaande kapschuur, verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 228746

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.