Diever, sectie G, nr. 1124 (Marktbrink)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Diever G 1124
Publicatiedatum
30-01-2019
Einddatum
13-03-2019
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, sectie G, nr. 1124 (Marktbrink), wijzigen gebruik, verlengen beslistermijn, verzenddatum 06-02-2019, zaaknummer 232778

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.