Vledder, De Rolle 38

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 8381CP 38
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
20-03-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Vledder, De Rolle 38, 8381 CP, vergroten woning, verlengen beslistermijn, verzenddatum 04-02-2019, zaaknummer 233186

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.