Wilhelminaoord, Vledder H 2521

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Vledder H 2521
Publicatiedatum
13-02-2019
Einddatum
27-03-2019
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Wilhelminaoord, Vledder H 2521, kap 46 houtopstanden, ontvangstdatum 19-12-2018, zaaknummer 233770

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.