Nijensleek, Moersberger erven 9

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 8383EA 9
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
20-02-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Nijensleek, Moersberger erven 9, 8383 EA, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 13-11-2018, zaaknummer 233636

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.