Uffelte, Rijksweg 29

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7975RT 29
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
13-02-2019
Bekendmaking De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Uffelte, Rijksweg 29, 7975 RT, melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor het oprichten/veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 31-07-2018, zaaknummer 233029

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.