In gemeente Westerveld, collectevergunning Nederlandse Brandwonden Stichting

Type bekendmaking
collectevergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7981EL 1
Publicatiedatum
13-08-2020
Einddatum
24-09-2020
Kaart behorende bij: In gemeente Westerveld, collectevergunning Nederlandse Brandwonden Stichting De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Beschrijving

In gemeente Westerveld, collectevergunning Nederlandse Brandwonden Stichting van 4 oktober 2020 tot en met 10 oktober 2020, verzenddatum 12-08-2020, zaaknummer 279532

Procedure

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken op afspraak inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat de aanvrager de vergunning kan gebruiken. Indien u dit wenst te voorkomen kunt u - indien u bezwaar gemaakt heeft en onverwijlde spoed dat vereist - een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter in Groningen.