Diever, Bosweg 5

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7981LE 5
Publicatiedatum
13-05-2020
Einddatum
24-06-2020
Kaart behorende bij: Diever, Bosweg 5 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Diever, Bosweg 5, 7981 LE, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting, ontvangstdatum 01-04-2020, zaaknummer 270584

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.