Diever, Moleneinde 28

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7981AK 28
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Diever, Moleneinde 28 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Diever, Moleneinde 28, 7981 AK, melding Activiteitenbesluit voor het verruimen van de openingstijden van het tankstation naar 24-uur verkoop, ontvangstdatum 03-10-2020, zaaknummer 285481

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.