Diever, Hoofdstraat 35

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981AD 35
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Diever, Hoofdstraat 35 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Hoofdstraat 35, 7981 AD, wijzigen gevel en indeling pand, verlenging beslistermijn, verzenddatum 28-10-2020, zaaknummer 282578

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.