Diever, Bosweg 5

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981LE 5
Publicatiedatum
22-04-2020
Einddatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Diever, Bosweg 5 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Bosweg 5, 7981 LE, legaliseren groepsaccommodatie en verstrekken van eten en drinken, verlenging beslistermijn, verzenddatum 21-04-2020, zaaknummer 267432

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.