Diever, Kastanjelaan 14

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (postcode)
  • 7981ND 14
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Diever, Kastanjelaan 14 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Kastanjelaan 14, 7981 ND, realiseren nieuwe schuur, verlenging beslistermijn, verzenddatum 16-12-2020, zaaknummer 288770

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.