Diever, Kalterbroeken kavels 1 t/m 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Diever I 2031
Publicatiedatum
29-04-2020
Einddatum
10-06-2020
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Kalterbroeken kavels 1 t/m 4, sectie I, nrs. 2031, 2029, 2028, 2033, nieuwbouw 4 woningen, verlenging beslistermijn, verzenddatum 24-04-2020, zaaknummer 267649

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.