Diever, Kalterbroeken, kavels 5 t/m 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verlenging beslistermijn
Locatie (perceel)
  • Diever I 2025
Publicatiedatum
29-04-2020
Einddatum
10-06-2020
De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten, voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

Diever, Kalterbroeken, kavels 5 t/m 7, sectie I, nrs. 2025, 2024 en 2022, nieuwbouw 3 woningen, verlenging beslistermijn, verzenddatum 24-04-2020, zaaknummer 267648

Procedure

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de gecompliceerdheid van de zaak. Er is geen bezwaar mogelijk.