Dieverbrug, Dieverbrug 16

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd regulier
Locatie (postcode)
  • 7984NJ 16
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Dieverbrug, Dieverbrug 16 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft geweigerd:

Beschrijving

Dieverbrug, Dieverbrug 16, 7984 NJ, kap eik, verzenddatum 15-12-2020, zaaknummer 288230

Procedure

U kunt het weigeringsbesluit en de bijbehorende stukken op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit (datum van verzending) tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam en adres, geeft u duidelijk aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en motiveert u uw bezwaar. U dient het bezwaar te dateren en te ondertekenen. U richt het bezwaarschrift aan het college van B&W van gemeente Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte.