Dwingeloo, De Vorrelvenen 12 en 14

Type bekendmaking
meldingen
Status
milieumelding
Locatie (postcode)
  • 7991TP 12
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
17-02-2021
Kaart behorende bij: Dwingeloo, De Vorrelvenen 12 en 14 De gemeente Westerveld maakt bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen, op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit Lozen buiten inrichtingen, danwel het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval;

Beschrijving

Dwingeloo, De Vorrelvenen 12 en 14, 7991 TP, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een melkrundveehouderij, ontvangstdatum 03-09-2020, zaaknummer 282390

Procedure

U kunt de melding op afspraak digitaal inzien. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer daarbij te vermelden.